Hưởng ứng cuộc vận động “Sống, lao động và học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” và hướng tới Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Thăng Long đã phát hành bộ phim tài liệu đặc biệt có tên gọi “Việt Nam – Hồ Chí Minh” do Xí nghiệp phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Đây là một bộ phim tài liệu quý giá, như một thiên anh hùng ca về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp hoạt cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Với hình ảnh, tư liệu chân thực, chắt lọc; lời bình xúc tích, mang dấu ấn sử thi, bộ phim tái hiện một chặng đường dài của lịch sử Việt Nam kể từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta (năm 1857) cho đến khi Việt Nam kết thúc cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng nền hoà bình, độc lập dân tộc.

Giá trị của bộ phim không chỉ dừng lại ở sự tái hiện khách quan, sống động các sự kiện mà còn tìm cách lý giải nguyên nhân, đúc kết thành bài học từ truyền thống lịch sử và thực tiễn đấu tranh cách mạng; khơi gợi niềm tự hào dân tộc và khẳng định công lao to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong việc chèo chống con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, để có được một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, sánh vai với các cường quốc năm châu ngày hôm nay.

Nguồn: tinmoi.vn

Advertisements